Phòng tiêm chủng Thu Ba
vaccine
Sổ tay tiêm chủng

Danh mục vắc xin phòng tiêm chủng Thu Ba

DANH MỤC VẮC XIN

wdt_ID VẮC XIN HÌNH ẢNH NƯỚC SẢN XUẤT HIỆN TRẠNG
1 PHÒNG BỆNH LAO vắc xin bcg Việt Nam Còn
2 6 in 1 phòng bệnh BH-HG-UV-VGB-(VP,VMN do hib) vắc xin infanrix hexa phòng bẹnh do hib Bỉ
3 hòng ngừa tiêu chảy cấp tính do rotavirus xoayq Mỹ
4 Phòng ngừa tiêu chảy cấp tính do rotavirus rotavin m1 Việt Nam còn
5 Phòng tiêu chảy cấp tính do rotavirus rotarix Bỉ còn
6 Phòng ngừa viêm màng não do não mô cầu BC Viện Finlay (Cu Ba). còn
7 Phòng các bệnh do phế cầu vắc xin synflorix Bỉ còn
8 Phòng các bệnh do phế cầu khuẩn vắc xin prevenar 13 Mỹ còn
9 Phòng bệnh cúm mùa ( 4 chủng) vắc xin influvac tetra Hà Lan còn
10 Phòng bệnh cúm mùa vắc xin vaxigrip Pháp còn
11 Phòng cúm mùa ( >18 tuổi) vắc xin ivacflu Việt Nam
12 Viêm màng não Menactra mentranac pháp
13 Thủy Đậu vắc xin varicella Hàn Quốc
14 Thương hàn vắc xin typhim Pháp
15 HPV vắc xin gardasil Mỹ
16 HPV 9 vắc xin gardasil 9 Mỹ
17 Viêm gan B vắc xin heber biovac Việt Nam
18 vắc xin Viêm Não Nhật Bản Imojev-vắc-xin
19  Viêm gan A vắc xin havax
20  Sởi -Quai Bị -Rubella vắc xin mmr
21 Uốn ván VAT
22 Dại
23 Sởi 9 tháng vắc xin Mvac

Lich tiêm vắc xin:

78 / 100
Bài viết liên quan