Phòng tiêm chủng Thu Ba

Chuyên đề: Tác nhân gây bệnh

các tác nhân gây bệnh cho con người như vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng